Home

Disclaimer

De test geeft een richting waarin verder gezocht kan worden naar manieren om je welzijn te vergroten. De testuitslag geeft geen diagnoses. De persoon die de test doet is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat hij/zij met de uitslag doet. Noch Maria Bosman, noch Partners in Creation, noch leden van het Test-Panel zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor wat de test-doener met de testuitslag doet.

( ( door louiswolf ) )