Home

Test-Panel

Voordat de test online kwam is die door een Test-Panel gedaan, beoordeeld, becommentarieerd etc. In dit panel hebben mensen vanuit verschillende hoedanigheden plaatsgenomen: (mogelijke) hoogsensitieven (HSP-ers), ouders, leerkrachten, psychologen, trainers/coaches, artsen etc. Uiteraard zijn de leden van het Test-Panel niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de test, noch voor wat de persoon die de test doet, met de uitslag doet.

Met hartelijke dank aan het Test-Panel !!

Het Test-Panel bestaat uit:

N. Siebers (leerkracht basisonderwijs)

M. Klievink (Begeleidster dagbesteding)

A. Bosman-Prinsen (ouder van HSP-kind)

A. Hattu (groepswerker / woonbegeleider)

A. Flekova (kunstenares)

Th. Hendrikx (leerkracht)

J. Joosten (kindertherapeut)

T. Bosman (student psychosociale opleiding SPSO)

B. Croonen (SPH-er hulpverlener)

L. Goetstouwers (GZ-psycholoog, psychotherapeut, relatietherapeut)

P. Dielissen (huisarts)

C. Metze (psycholoog)

G. Cools (Integratief Kindertherapeut)

T. Pierlo (trainer, Hypnotherapeut, NLP-coach)

A.J. de la Court (tandarts)

O. Aarts (huisarts)

H.J. van der Veen (counsellor / coach)

 

 

( ( door louiswolf ) )