Home

Maria Bosman en waarom deze test ontwikkeld is

Ik ben Maria Bosman, ontwikkelingspsychologe sinds 1989 met kennis van orthopedagogiek, neurologie, psychiatrie, geneeskunde en parapsychologie.

Ik ben geïnspireerd door het gedachtengoed van Neuro Linguïstisch Programmeren, Systemisch Werken, Voice Dialogue, Provocative Therapy, Bio Energetic Alignments, Geweldloze Communicatie, Positief Denken, Emotionele Intelligentie, lichaamswerk, breinwerk en learning-by-doing. Sinds 1996 heb ik dit in de vorm gegoten van bureau “Partners in Creation, trainingen voor lichamelijk en geestelijk welbevinden”. Zie voor meer informatie www.partners-in-creation.nl en  www.ruimtevoorhooggevoeligheid.nl

Ik ben hoogsensitief. Ik geniet ervan en benut de positieve kanten ervan ten volle ! Ik hoop dat jij dat ook gaat doen en/of dat je hoogsensitieve mensen daarmee kunt helpen !

Mijn motto is: “ontmoet, ontdek en geniet!” Ik ben gedreven om jou praktische tools te bieden voor alledaagse dingen. Deze test is er eentje van.

Waarom vertel ik je het bovenstaande? Omdat je dan kunt inschatten wat je aan de test kunt gaan hebben...hij komt namelijk uit ‘mijn’ koker, met alle kennis en ervaringen die ik heb opgedaan, met mezelf en met vele andere hoogsensitieven en de mensen die met hoogsensitieven het leven of werk delen.

Er zijn nogal wat vaagheden rondom hoogsensitiviteit. Ik ontmoet telkens weer mensen die nog nooit van hoogsensitiviteit hebben gehoord, laat staan dat ze een hoogsensitieve persoon kennen. Maar als ik dan het gesprek aanga, komt vaak een blijk van herkenning en kan men iemand uit zijn omgeving noemen die kenmerken van hoogsensitiviteit heeft. Wat ik ook vaak merk dan, is de verwarring die er bestaat met kenmerken van adhd, autisme, borderline, hoogbegaafdheid en paranormaal begaafdheid. Het wordt met elkaar verward omdat het soms samen voorkomt of omdat men niet beter weet.

Ik vind het belangrijk meer duidelijk hier over te geven: de test kan helpen onderzoeken of je de eigenschap hoogsensitiviteit hebt en of het bij jou misschien verward wordt of samen voorkomt met de andere bovengenoemde kenmerken. De test helpt mee het onderscheid te maken en wat je kunt doen na de uitslag. Ik hoop dat je er verder mee komt. Succes !

( ( door louiswolf ) )